Business Inspiration | Värdebaserat ledarskap, Medarbetarengagemang & Ledarskapsutbildning
Business Inspiration hjälper er skapa ett värdebaserat ledarskap tex genom Grupputveckling och engagerade medarbetare som får människor att växa.
15479
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15479,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Ledarskapsutbildningar i coachande ledarskap och förändringsledning

Företagsanpassade ledarskapsutbildningar ger inte bara ny kunskap utan även ett bättre samarbete mellan ledare i olika positioner.

Leda i förändring

Förändringstakten i samhället och i organisationer är exponentiell. Studier visar att få förändringsinitiativ når uppställda mål och den huvudsakliga anledningen är att medarbetare inte vill ta till sig ny teknologi eller anamma nya arbetssätt. Ledningens och ledares förmåga att leda genom förändring är helt avgörande för att lyckas.

Baserat på ledande aktörers slutsatser inom förändringsledning och senaste hjärnforskningen får du djup förståelse och konkreta verktyg för att lyckas leda både dig själv och varje medarbetare genom förändring på ett så friktionsfritt sätt som möjligt.

Coachande ledarskap

Forskningen visar entydigt att det bara finns ett sätt att få någon annan villig att engagera sig i en ny riktning och det är genom att ställa frågor, lyssna och ge utrymme för egna insikter. Coachande ledarskap är således det ultimata verktyget att hjälpa medarbetare förbi de motstånd som ofrånkomligen dyker upp när man ställs inför en förändring. Coachande ledarskap utvecklar medarbetare och frigör tid för dig som ledare på sikt. Andra fördelar är en förbättrad kommunikation, bättre samarbete, ökad produktivitet, nöjdare kunder, ökad trivsel och lägre personalomsättning.

Självinsikt

En grundläggande ingrediens i ledarskapet är självinsikt. Ju mer autentisk och stabil du är som person desto tydligare och mer tillitsfullt blir ditt ledarskap. Således inkluderas självledarskap i varje utbildning och Madeleines åttonde bok En självklar ledare ingår som en del av kursmaterialet. Det är en praktisk och coachande handbok med syfte att öka självinsikten, öka självkänslan och självförtroendet samt stärka självbilden.

Tid att integrera kunskaperna

Studier visar att enstaka utbildningstillfällen ses som en belöning och inspiration, men de gör ingen skillnad i det dagliga ledarskapet. För att en utbildning ska göra skillnad behöver det spridas ut över tid, gärna 6 till 12 månader med återkommande utbildningsträffar med möjlighet att öva och införliva färdigheterna i det dagliga arbetet mellan träffarna.

Utbildare Madeleine Åsbrink

Madeleine har lång erfarenhet av coacha andra, stötta och utbilda ledare, utveckla olika grupper till effektiva team och leda olika förändringsinitiativ. Under de senaste åren har hon arbetat med förändringsledning inom stora IT-transformationsprojekt. Hennes styrkor är att på ett enkelt sätt tydliggöra komplexa sammanhang och att använda gruppen för att utveckla en tillitsfull och öppen gemenskap som bas för lärandet.

Kundcitat

“Med Coachande ledarskap har vi lyft dialogen kring vad det verkligen innebär att vara coachande som ledare. Vi har tillsammans blivit klokare, fått gemensamma referensramar och förstått vad som är görbart i praktiken. Genom kreativa diskussioner, hemläxa och genom att träna tillsammans har vi vuxit som grupp och som yrkesindivider. Att få tillfälle att bottna tillsammans i vad det innebär att coacha sina medarbetare ger självförtroende och engagemang.”

Mia Strömland, Columbus Sweden

“Jag vill skicka ett stort tack för en givande och mycket reflekterande utbildning. Jag känner att vi har fått med oss många verktyg att använda i vår vardag och många hands on-tips. Men minst lika givande har vår dialog i gruppen varit samt möjligheten att få tid att reflektera över hur man är själv och hur man agerar. Mycket nyttigt och utvecklande för mig som individ, framför allt yrkesmässigt men också en gnutta privat.”

Anna Agerhall, deltagare i iStones företagsinterna utbildning i coachande ledarskap

”Att tillsammans med mina kollegor gå kursen Värdebaserat ledarskap var mycket givande. Vi utgick från våra värderingar och med hjälp av Madeleine och Björn på Business Inspiration fick vi stöd och motivation till att utveckla såväl vårt eget ledarskap som vårt gemensamma arbete för att skapa en drivande organisation där individen och teamens positiva engagemang tillvaratas fullt ut.”

Lars Steen, Business Area Manager iStone M3

”Vi inom Next-2-Lead på CGI hade nöjet att genomföra utbildning inom värdebaserat ledarskap med Madeleine Åsbrink från Business Inspiration. Vi fick inte bara snabbt koll på vårt företags värderingar och normer kopplat till mål och strategier, utan även hur våra egna åsikter och synsätt påverkar både arbetet och ledarskapet. Vi fick även arbeta med självinsikt, inre drivkrafter och vad som motiverar oss samt se den större bilden. CGI var mycket nöjda med utbildningen och rekommenderar fler företag att genomföra detta!”

Erik Tevell, CGI Sverige