Business Inspiration | Våren 2019
21
archive,tag,tag-varen-2019,tag-21,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

20 jun Utveckla en optimal självbild

Självbilden är oerhört viktig då den styr alla medvetna och omedvetna val. Personer med en positiv bild av sig själva ror hem det ena projektet efter det andra, medan personer med en negativ självbild fäller krokben för sig själva gång på gång. Självbilden kan delas...

Läs mer

16 apr Vems värderingar är det som styr?

Vid första anblicken kan det tyckas vara en enkel fråga. Men vid närmare eftertanke är det lätt att inse att det är svårt att veta skillnaden mellan de egna värderingarna, värderingar man har uppfostrats till att tro på, samhällets gängse normer eller en betydelsefull grupps...

Läs mer

11 feb Vilken skillnad vill du göra?

Att skapa en mening med ditt arbete och med ditt liv gör skillnad. Det ger dig djupare känslor av tillfredsställelse, inspirerar medarbetarna till ett större engagemang och gör kunderna nöjdare. Om arbetet känns meningsfullt är motivationen högre och uppgifter som annars vore tråkiga upplevs som...

Läs mer

29 jan Stärk viljan och bli mer inifrån styrd!

Enligt motivationsforskaren Edward L. Deci styrs vi av tre drivkrafter: 1) den egna viljan 2) lyder någon annans vilja och 3) trotsar någon annans vilja. Det är inte alltid enkelt att veta vad man verkligen vill och ännu svårare är det för en utomstående att...

Läs mer