Business Inspiration | Nyheter
599
blog,paged,paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

25 okt Höj taket och få ett effektivare samarbete

Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper har en stor inneboende potential. Effektiviteten kan höjas från 38 % till 76 %. Och det innebär inte att ni springer snabbare utan att ni gör rätt saker på bästa möjliga sätt. Glädjande nog visar samma studie att...

Läs mer

08 apr Effektiva affärsprocesser kan vara ineffektiva

Det engelska språket är mer rikt än det svenska. Ett exempel är att man har två skilda betydelser av ordet effektivitet: Effectiveness – Förmågan att producera rätt resultat Efficiency – Produktivitet, verkningsgrad För att skapa en effektiv affärsprocess krävs det först och främst att den producerar rätt resultat...

Läs mer

26 feb Föreläsning – Skapa hållbar lönsamhet och tillväxt

Optimala prestationer, högt engagemang och målfokus är inte en slump. Vi har framgångsreceptet för hur ni inte bara ökar lönsamheten och tillväxten utan också ger bästa förutsättningar för medarbetarna. Så att de trivs, håller sig friska och levererar på topp. Varmt välkommen till ett inspirerande frukostseminarium...

Läs mer

16 nov Unik utbildning i Värdebaserat ledarskap

Du får konkreta och enkla verktyg som hjälper dig att öka medarbetarengagemanget och ena alla mot gemensamma mål! Vi har hjälpt en rad olika företag att bli värderingsstyrda. Ibland har vi varit med under hela processen och andra gånger har vi varit med och initierat arbetet,...

Läs mer

10 nov Dina värderingar avgör vilket mindset du har

I sin bok ”Mindset – Du blir vad du tänker” presenterar Carol S. Dweck två olika mindset, det statiska och det dynamiska. De som har ett statiskt mindset anser att man föds med en eller flera goda förmågor. Medan de som har ett dynamiskt mindset...

Läs mer

19 okt Öka engagemanget med värdebaserat ledarskap

Genom att leda med hjälp av värderingar ger du medarbetarna frihet under ansvar. Vilket leder till ett ökat engagemang, som i sin tur leder till förbättrade prestationer, mer kreativitet och högre kvalitet. Givetvis gör det skillnad på sista raden. Enligt Harvard Business Review stor skillnad....

Läs mer

24 sep Vill ni förbättra resultatet med 30 %?

I en studie gjord av Stockholms Universitet 2014 på svenska företag konstaterade man att företag som aktivt har arbetat med att bli värderingsstyrda har förbättrat resultatet med 30 %. Och Barrett Values Center har påvisat att kultur- och värderingsstyrda har 3 gånger högre tillväxttakt än övriga. Vi har...

Läs mer

09 sep Motiverande mål

En gemensam slutsats som alla motivationsforskare har dragit är att självvalda mål är oerhört relevanta för motivationen. Om du vet vad du vill. Vet du också varför du gör något och du kan peppa dig själv även de dagar det känns trögt eller då du...

Läs mer