Business Inspiration | Levande Mål och Strategier tex Strategiimplementering - Business Inspiration
Vi hjälper er sätta upp strategier så ni kan framgångsrikt kan möta de förändringar som sker på marknaden
15475
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15475,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Implementerade mål och strategier

För att behålla konkurrenskraften i de snabba förändringar som sker på marknaden krävs det att ni är lyhörda för kundernas behov och snabbt kan anpassa er efter nya förutsättningar. Nyckeln till framgång är att ha en tydlig mål- och strategimodell som avspeglas i era affärsprocesser. På så sätt kan förändringar av målen och strategierna enklare och snabbare förankras och införlivas i medarbetarnas vardag. Då kommer ni att ligga i framkant. En undersökning som William Schiemann gjort visar nämligen att endast 14 procent av organisationerna upplever att medarbetarna har en god förståelse för företagets mål och strategi.

Mål- och strategiimplementering

Att tydliggöra och implementera era mål och strategier i den dagliga verksamheten är en avgörande framgångsfaktor. Om ni lyckas ligger ni i framkant. Genom att tillämpa vår modell som är inspirerad av ”Balanced Scorecard” och ”Values Disciplines” uppnår ni följande:

 

  • En tydlig målbild som mäter hur väl ni uppfyller era grundläggande strategier
  • En strategisk plan som beskriver hur ni ska nå målbilden
  • En operativ verksamhet som är utformad i linje med era mål och strategier
  • Nedbrutna och tydliga mål på avdelnings- och gruppnivå
  • Rätt förutsättningar för samarbetet att nå företagets övergripande mål

”Björn och Madeleine har med sitt fantastiska engagemang, erfarenhet och kunskap hjälpt koncernledningen på AddSecure att upprätta en affärsstrategi som sträcker sig fram till år 2020. Detta samtidigt som ledningen svetsats än starkare samman. Med sin beprövade modell och goda pedagogik har Björn och Madeleine kompletterat varandra och växelkört grupputveckling och ledarskap med strategi, mål och aktiviteter på ett sätt som fått oss alla att bidra på bästa sätt. Nu har vi en plan som vi gemensamt står bakom och redan sjösatt i vår strävan att bli ännu bättre som team och företag.”

Stefan Albertsson, CEO AddSecure

Effektiva och värdeskapande affärsprocesser

Vi hjälper er med alla steg som krävs för att skapa effektiva och värdeskapande affärsprocesser. Från att kartlägga nuläget och identifiera förbättringspotentialen till att designa era framtida affärsprocesser och leda den förändring som krävs för att implementera det nya arbetssättet. Vi lägger stor vikt vid att engagera medarbetarna i arbetet. Och ser till att ni får en modell och organisation som säkerställer att ni ständigt utvecklar era arbetssätt och arbetar med kontinuerliga förbättringar.

Förändringsledning

Ibland räcker det inte med kontinuerliga förbättringar utan det krävs mer kraftfulla åtgärder för att nå era mål. Genom att kombinera vår spetskompetens inom verksamhetsutveckling med erfarenhet och djup kunskap om att leda människor och grupper i förändring hjälper vi er att lyckas med era förändringsprojekt. A och o är att engagera och motivera medarbetarna. Det är först när viljan och motivationen finns som var och en kan tillgodogöra sig ny kunskap och plocka fram de förmågor som krävs för att ni ska lyckas med de nya föresatserna.

Exempel på kundcase

AddSecure

STRATEGI IMPLEMENTERING

AddSecure är ett nordiskt snabbväxande företag inom kritisk kommunikation. De har ambitiösa tillväxtplaner som ska realiseras genom satsningar på IoT och en internationell expansion. Business Inspiration hjälpte AddSecure att ta fram en tillväxtstrategi som hela ledningsgruppen står bakom. För att lyckas arbetade vi med att utveckla samspelet i gruppen samtidigt som strategin definierades. Business Inspiration träffade ledningsgruppen under fyra heldagar under en tremånaders period. Innan första träffen genomfördes en GDQ och under första workshopen arbetade vi framförallt med gruppdynamiken. De tre efterföljande träffarna hade fokus på att ta fram en framgångsrik tillväxtstrategi med utgångspunkt i Business Inspirations konkreta och tillämpbara strategimodell. Mellan workshoparna förädlades arbetet som sedan också förankrades genom möten med en mindre utvald strategigrupp.

Sectra

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Sectra, ett världsledande företag inom radiologisk IT verkar på en konkurrensutsatt marknad med en stor prispress. För att behålla konkurrenskraften, startades ett strategiskt projekt med syfte att förbättra effektiviteten inom Deployment och Support radikalt. Business Inspiration fick förtroendet att som extern rådgivare stödja och leda förändringsprocessen. Ett program etablerades och en handlingsplan med ett antal olika förändringsinitiativ upprättades. Dessa prioriterades utifrån effekten på det övergripande målet. Programmet lyckades och man uppnådde den önskade effektivitetsökningen.

Lantmännen Lantbruk

STRATEGI IMPLEMENTERING

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Ett genomgripande förändringsprogram under namnet ETT arbetssätt genomfördes i syfte att gå från produktfokus till kundfokus och öka lönsamheten. I en ledande roll som övergripande verksamhetarkitekt hjälpte Business Inspiration till att designa affärsmodeller, processer och IT-stöd i enlighet med framtagna strategier. Business Inspiration var med under hela förändringsresan som varade under 3 år från design till att leda och implementera förändringen.