Business Inspiration | Ledningsgruppsutveckling - Effektiva team får dubbelt så mycket gjort
Business Inspiration hjälper er skapa ett värdebaserat ledarskap tex Grupputveckling och Ledningsgruppsutveckling som får människor att växa.
15871
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15871,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Ledningsgrupp i världsklass

När alla medarbetare arbetar engagerat och målmedvetet mot ett och samma mål kan ni uppnå i princip vad som helst. För att nå dit behöver ledningen vara enad och arbeta som ett sammansvetsat och effektivt team. Då blir ni i ledningsgruppen exemplariska förebilder som på ett tryggt och tydligt sätt kan visa vart ni ska och hur ni ska nå era mål och er vision. Studier har även visat att om ledningsgruppen fungerar optimalt så smittar det välfungerande samspelet nedåt i organisationen.

Ledningsgruppsutveckling – första steget för att ena hela företaget mot gemensamma mål

Effektiva team får dubbelt så mycket gjort som andra grupper. Och genom att hjälpa och stötta varandra kan dessa team också lösa mer komplexa problem. Få grupper utvecklas till effektiva team och således finns det en stor inneboende potential i många företag. Ledningsgruppen är den grupp som är mest utmanande att utveckla till ett effektivt team. Gruppen träffas inte så ofta och medlemmarna har andra gruppband som är starkare, nämligen till den egna avdelningen eller enheten. Risken för suboptimering är hög. Samtidigt är kraven höga på ledningsgruppen och risken finns att man inte vågar blotta sina svagheter eller ta hjälp av varandra och då fallerar hela samarbetet. En samspelt ledningsgrupp fattar kloka beslut som alla står bakom, löser komplexa problem och har en enad linje ut mot resten av organisationen. Det är en förutsättning för att skapa engagemang i organisationen mot gemensamma mål. Vi kan hjälpa er att utveckla ledningsgruppen till ett team i världsklass. Det bästa är att börja med en mätning på gruppens effektivitet och därefter träffas under ett antal heldagar under ett halvår. Bäst effekt fås om gruppen samtidigt arbetar med de affärskritiska frågor som står högst upp på ledningsgruppens agenda.

”Vår ledningsgrupp har många starka viljor och ett enormt driv och Madeleine och Björn fick oss mer enade och ense om mål och inriktning framåt. De extraherade ut vad som var viktigt att förbättra här och nu och just för oss. Resultatet blev ingen hyllvärmare utan kunde implementeras direkt i vårt dagliga arbete, väl förankrat med alla. Madeleines och Björns olika kompetensprofiler kompletterar varandra oerhört bra och vår resa genom de tre seminarierna blev mycket givande i en allt bättre gruppanda med många glada skratt.”

Gierth Olsson, VD OHB Sweden AB

”Vi har en stor ledningsgrupp med flera nya medlemmar. Arbetet tillsammans med Business Inspiration gjorde att vi fick en gemensam bild av i vilket stadie gruppen befann sig och snabbare kom till insikt i vad vi kan göra för att komma vidare. Jag fick också handfasta råd och tips som jag har stor nytta av i vidareutvecklingen av mitt ledarskap och ledningsgruppsarbetet.”

Mats Rönnlund, VD We Consulting

Exempel på kundcase

OHB Sweden AB

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

OHB Sverige AB är en svensk leverantör av rymdsystem, som utvecklar, bygger, testar och driver satelliter för olika typer av rymduppdrag. Business Inspiration hjälpte OHB att utveckla och effektivisera ledningsgruppens arbete och samtidigt se över deras strategi på alltmer konkurrensutsatt marknad. Business Inspiration arbetade med ledningsgruppen under cirka ett halvår. Arbetet inleddes med en kartläggning då alla i ledningsgruppen intervjuades och en GDQ, group development questionnaire, genomfördes. Fokus under de olika arbetsdagarna var 1) utveckling av gruppdynamiken 2) effektivare kommunikation och beslutsfattande och 3) definition av syfte, målbild och strategi. Allt arbete förädlades och dokumenterades. Och efter Business Inspirations insats har OHB implementerat och arbetat vidare med det framkomna resultatet.

We Consulting

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

We Consulting är ett snabbväxande konsultföretag i telekombranschen. Deras ambitioner är höga och bland annat vill de skapa världens bästa ledningsgrupp. En utmaning var att ledningsgruppen var stor – sexton personer. Business Inspiration arbetade med ledningsgruppen under tre månader. Vi arbetade med gruppen under fyra heldagar under vilka vi utbildade deltagarna och arbetade med gruppdynamiken. Teman för de olika träffarna var 1) Personligt ledarskap 2) Utveckla effektiva team 3) Framgångsrik kommunikation och 4) Feedback. Innan första träffen genomfördes en Group Development Questionnaire. Resultatet presenterades under första träffen och var utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Mellan träffarna fick deltagarna uppgifter att jobba med och litteraturtips för de som ville fördjupa sig.

Elvenite

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Elvenite är ett snabbväxande IT-konsultbolag som vill fortsätta sin tillväxtresa och ta nästa steg i sin expansion. Som en hjälp anlitade de Business Inspiration för att ena ledningsgruppen kring en gemensam målbild och tillsammans utarbeta en tillväxtstrategi. Business Inspiration träffade ledningsgruppen vid tre tillfällen under en tremånaders period. Innan första träffen genomfördes en GDQ och alla i ledningsgruppen intervjuades. Under de tre träffarna arbetade Business Inspiration tillsammans med ledningsgruppen med att utveckla gruppen till ett effektivt team, tydliggöra och enas kring en gemensam målbild och att ta fram en tillväxtstrategi.