Business Inspiration | Företagskultur - Vi utvecklar er företagskultur - Business Inspiration
En framgångsrik företagskultur är en avgörande faktor för framgång. Vi på Business Inspiration kan hjälpa er från ax till limpa, vi hjälper er från ord till handling!
15460
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15460,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

Framgångsrik företagskultur

En framgångsrik företagskultur är en avgörande faktor för framgång. Enligt Harvard Business Review är visions- och värderingsstyrda företag tolv gånger lönsammare än övriga. Flera andra studier visar samma sak, och att värderingsstyrda organisationer har högre tillväxttakt, nöjdare kunder och medarbetare och kan enklare genomföra förändringar.

Definiera och implementera kärnvärden

Vi kan hjälpa er från ax till limpa. I samarbete med er definierar vi era kärnvärden, förankrar och implementerar dem både i beteenden och i strukturen. De valda kärnvärdena är grundbulten i den företagskultur som ska bära er mot målen och visionen. Och för att lyckas krävs det att värdeorden är tydligt definierade, att alla står bakom dem och att ni också tar det avgörande klivet från ord till handling.

Från ord till handling

De företag som verkligen når alla fördelar som finns med att vara en värderingsstyrd organisation är de som lyckas få företagskulturen levande i vardagen. Våra insatser tar alltid sitt ursprung i affärsverksamheten och vardagliga situationer som medarbetarna känner igen sig i. Vi utbildar, förankrar, implementerar, faciliterar workshops, skapar scenarios och dilemman att diskutera.

 

”Genom realistiska exempel och dilemmaövningar lyckades Business Inspiration göra våra värderingar till något konkret och levande. De har hjälp oss att gå från ord till handling.” 

Andreas Olldén, iStone Cross Commerce

Värderingsmätningar

Alla företag har en kultur oavsett om man har arbetat med den, eller inte. Ett första steg att skapa en framgångsrik kultur är att bli medveten om vilka värderingar som styr arbetet idag. Och även få syn på vilken kultur som är den önskade. Utifrån mätresultatet kan ni skapa en dialog och initiera ert värderingsprojekt. Med hjälp av Barrett Values Centres verktyg Cultural Transformation Tool kan vi göra värderingsmätningar på grupper, avdelningar och hela företaget. Och genomföra 360 graders analyser på ledarnas förmåga att leda med hjälp av valda och framgångsrika värderingar.

Exempel på kundcase

iStone

VÄRDERINGSPROJEKT

iStone är ett snabbväxande IT-konsultföretag, som tidigt bestämde sig tidigt för att bli ett värderingsstyrt företag. Vi började med att hjälpa dem att ta fram vision, mål, strategier och ett första utkast på en gemensam värdegrund. Ledningsgruppen arbetade sedan vidare med kärnvärdena och betydelsen av dessa. Därefter gjorde vi ett gediget förankringsarbete där alla medarbetare involverades. Resultatet blev en ökad medvetenhet kring värderingarna och vad som krävs för att implementera dem både i strukturen och beteenden. Som ett led i implementeringen har vi utbildat alla ledarna i värdebaserat ledarskap.

Unikum

VÄRDERINGSARBETE

Unikum är ett svenskt företag som erbjuder smidiga och säkra webbverktyg som gör det lättare att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskolan och skolan. Inför sin tillväxt behövde de hjälp att sätta ord på och dokumentera sin unika kultur. Business Inspiration hjälpte dem med detta arbete och resultatet blev en förankrad och dokumenterad första version av deras värdegrund. I arbetet deltog alla medarbetare på företaget, som också fick en insikt om egna personliga värderingar och hur värderingar och normer styr arbetet i grupper och företag. Efter det inledande arbetet fortsatte Unikum sitt värderingsarbete på egen hand.