Business Inspiration | Varför byter medarbetare jobb mitt under en viktig förändring?
16286
post-template-default,single,single-post,postid-16286,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

16 nov Varför byter medarbetare jobb mitt under en viktig förändring?

Häromdagen fick jag en undran varför medarbetare som står inför en förändring i form av ett affärssystembyte opponerar sig emot förändringen så pass mycket att de väljer att sluta för att börja arbeta på ett konkurrerande företag med liknande arbetsuppgifter? Rent logiskt verkar den anställde gå från askan in i elden. Då en ny anställning medför en enorm förändring med inte bara ett nytt IT-system och nya arbetssätt utan även nya arbetskamrater, en ny företagskultur, ny chef, nya rutiner med mera.

Frågan kan inte besvaras med logiken eftersom känslorna spelar en avgörande roll när en gör sina val. De flesta besluten är omedvetna, och drivna av underliggande behov och drivkrafter. Med hjälp av efterkonstruktioner förklarar vi sedan för oss själva och andra varför vi fattat ett beslut eller reagerat som vi gjort. Utan en klar förståelse för hur hjärnan fungerar är det lätt att lura sig själv (och andra) och fatta beslut på felaktiga grunder.

David Rock, grundare av Neuro-leadership Institute, förklarar tydligt utifrån allra senaste rönen från hjärnforskningen att människan är den mest sociala arten på vår planet och att våra sociala behov är lika viktiga, det vill säga livsviktiga, att få tillgodosedda som våra fysiska basbehov som fysisk säkerhet och mat.

De sociala behov som vi behöver få tillgodosedda för att vilja vara kvar på ett jobb, vilja bidra, vilja prestera, vilja samarbeta och vilja ta till sig förändringar är behoven av status, förutsägbarhet, självbestämmande, samhörighet och rättvisa. Om dessa behov hotas, det vill säga inte blir tillgodosedda, känner vi oss oftast på ett omedvetet plan stressade, och kroppen signalerar att det är dags att fly eller fäkta. Många är inte medvetna om vad som sker utan använder logiska argument som motiv till sin aviga attityd mot jobbet, kollegorna, arbetsuppgifterna eller förändringen.

Alla förändringar hotar behovet av förutsägbarhet, och många gånger är även behovet av självbestämmande i gungning då förändringen oftast känns påtvingad och statusen känns kanske också ifrågasatt då man inte vet vilken position man kommer få framöver. Den instinktiva, kraftiga och automatiska reaktionen blir att fäkta eller fly från den hotfulla situationen. En reaktion som kan vara svår att förstå.

De två automatiska strategierna som tornar upp sig är att antingen bekämpa den kommande förändringen eller att söka ett nytt jobb. Genom att leta upp en ny anställning återfår man kontrollen över situationen. Man använder sitt eget självbestämmande och sin autonomi i jakten på ett nytt jobb, statusen höjs när man blir bekräftad genom en intervju och erbjudande om anställning och det känns som om man vet precis vad man ger sig in på. Det automatiska, instinktiva inom oss lugnar ner sig och känner sig trygg i stunden. Behoven verkar bli tillgodosedda, och den nya anställningen känns så mycket mer lockande.

Fler och fler förstår vikten av förändringsledning, ändå saknas insikten om vad detta innebär. Nämligen att man på djupet behöver förstå mänskliga behov och drivkrafter. Helt enkelt se bakom logiken och det rationella. Och därefter möta människor på ett annat plan, i alla fall om man vill ha med dem på resan som de engagerade och kompetenta personer de egentligen är. Det är vad förändringsledning handlar om.

Några tips är att bringa så mycket klarhet som det går, involvera alla så tidigt som möjligt, ge alla så mycket självbestämmande som det går, utbilda ledarna i förändringsledning och även ge medarbetarna kunskap om hur hjärnan fungerar. Med ökad kunskap om hjärnan förstår var och en sig själv bättre och man kan leda sig själv genom förändringen och livet på ett smartare sätt. Med hjälp av ökad kunskap om hjärnan och övning i medveten närvaro kan man lära sig att zooma ut från situationen och se till att även logiken får vara med och styra. På så sätt blir man mindre reaktiv på det som sker och kan välja att gå till nya jobb och utmaningar, istället för att fly ifrån något som känns utmanande i stunden.