Business Inspiration | Sommarinspiration – coachande ledarskap, motivation och en lärande organisation
16277
post-template-default,single,single-post,postid-16277,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

23 jun Sommarinspiration – coachande ledarskap, motivation och en lärande organisation

Syftet med ett coachande ledarskap är att hjälpa medarbetarna att hitta egna lösningar och att ta ansvar för dem. Det innebär alltså att du inte behöver vara expert och komma med lösningar utan ditt jobb är att vara en objektiv och icke dömande spegel som hjälper medarbetaren att hitta sina egna svar. Tack vare ett coachande ledarskap kommer medarbetarna att växa, hitta sin kraft och tron på den egna förmågan och drivas av sin egen inre motivation.

Det finns en rad fördelar med att personalen drivs av sin egen inre motivation. De presterar bättre, är mer kreativa, levererar högre kvalitet, är mer positiva till samarbete och till förändringar. Egentligen finns det bara en nackdel och det är att de inte alltid gör som du vill. Vilket egentligen inte är en nackdel. För du har säkert anställt välutbildade och intelligenta människor för att du vill att de ska komma med andra idéer än dem som du själv har. Och de mest framgångsrika företagsledarna är de som lyckats anställa personer som är smartare än dem själva och sedan låtit dem göra sitt jobb ifred.

Motivationsforskaren Edward Deci har kommit fram till att det bästa du kan göra för att väcka den inte motivationen är att låta medarbetarna vara självbestämmande, känna sig kompetenta och vara del i ett meningsfullt sammanhang. Han och hans forskningsteam har också dragit slutsatsen att det som hämmar den inte motivationen allra mest är alla former av kontroll. Ett exempel på kontroll är om så belöningar, vilket är mycket vanligt styrmedel i alla organisationer. Daniel Pink som har skrivit boken Drive – the surprising truth about what motivates us, förklarar varför om-så belöningar vanligtvis inte fungerar i sitt TED-talk Dan Pink: The puzzle of motivation | TED Talk. Det har till och med visat sig att om-så belöningar som till exempel bonusar leder till maskningar, oetiska beteenden och fusk. För helt plötsligt blir pengarna viktigare än själva arbetet.

Om man vill att arbetet i sig ska vara det som motiverar gäller det att det är tillräckligt intressant och utmanande. Då finns det stor chans att man kan uppnå flow – ett tillstånd då man blir så uppfylld av det man gör att man glömmer bort tid och rum och sig själv. Mihaly Csikszentmihaly som forskat inom område lycka och kreativitet under många år har skrivit en bok om tillståndet flow som finns sammanfattad i denna video FLOW BY MIHALY CSIKSZENTMIHALYI | ANIMATED BOOK SUMMARY – YouTube

Om du inte är redo att släppa medarbetarna fria utan har en idé som du vill sälja in är det också möjligt. Det är till exempel relevant om du vill genomföra någon form av förändring. Nyckeln till framgång, det vill säga att få andra engagerade i din idé, är att förklara varför man ska engagera sig i det nya initiativet. Simon Sinek, känd författare och inspiratör, förklarar varför detta är viktigt i sitt TED talk Start with why — how great leaders inspire action | Simon Sinek | TEDxPugetSound – YouTube. Även Edward Deci och hans team har kommit fram att man kan väcka andra människors inre engagemang genom att förklara varför man ska göra något. I följande video berättar han själv om deras insikter Edward Deci – Self-Determination Theory – YouTube.

När medarbetarna väl har hittat ett självvalt och meningsfullt mål har det visat sig att en väldigt viktig aspekt för att hålla motivationen vid liv månad efter månad är att man når dubbelt så många framsteg som bakslag. Det gör att man får positiva känslor kring sitt arbete, sina kollegor och det företag man arbetar för. Teresa Amabile som har forskat kring motivation och kreativitet under många år förklarar vad hon har kommit fram till i sin forskning Teresa Amabile – Creativity and Motivation – YouTube.

Ett annat sätt att öka uthålligheten och hålla lågan vid liv är att bemöta medarbetarna med ett dynamiskt mindset. På så sätt får man medarbetare att växa och utvecklas och hela organisationen får en högre uthållighet och lärande attityd. Ett dynamiskt mindset innebär att man anser att alla kan lära sig något nytt och nå framgång så länge man är villig att vara uthållig och anstränga sig. I detta synsätt är det alltså ansträngningarna som räknas inte själva måluppfyllelsen, och en självklar och välkommen ingrediens mot framgång är misslyckanden, som ses som en möjlighet att lära sig något nytt och vässa förmågan ytterligare. Carol Dweck som har utvecklat teorin bakom dynamiskt mindset berättar mer i sitt TED talk Developing a Growth Mindset with Carol Dweck – YouTube. Det har även visat sig användbart att använda ett dynamiskt mindset när man ger feedback eftersom denna attityd håller motivationen vid liv och får medarbetarna att satsa mer.

Med dessa ord vill vi från Business Inspiration önska dig en riktigt skön sommar ?

Madeleine och Björn