Business Inspiration | Trygga medarbetare är steg ett oavsett vad ni vill uppnå
16253
post-template-default,single,single-post,postid-16253,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

21 jan Trygga medarbetare är steg ett oavsett vad ni vill uppnå

Har du som jag arbetat i en organisation där ingenting fungerar. Där missnöjet gror under ytan, skitsnack ventileras i korridorerna men när man väl sitter där under mötet är det ingen som vågar säga vad man egentligen tycker och tänker. Och om någon fattar mod att yttra något av det som gnager hos var och en blir det snabbat sopat under mattan och den konstruktiva dialogen uteblir.

Amy Edmondson, professor i leadership och management, har myntat begreppet psykologisk trygghet. Hennes studier har visat att i organisationer med trygga medarbetare råder trivsel, utveckling, kreativitet och produktivitet. En tysk studie har visat att trygga organisationer är mer lönsamma än andra.

Många forskare, experter och ledare på alla nivåer har nått slutsatsen att för att nå framgång krävs fungerande samspel och effektiva team. Det finns en rad modeller som beskriver hur man utvecklar framgångsrika arbetsgrupper. Alla dessa teorier har en gemensam nämnare och det är att den stora utmaningen är att få medarbetarna att öppna upp och dela med sig av sina verkliga känslor kring samarbetet och sina relevanta kunskaper kring det gemensamma arbetet. Nyckeln till att nå denna öppenhet är en tillit som först kan nås då medarbetarna känna sig tillräckligt trygga.

Modern hjärnforskning visar att otrygga medarbetare är mindre kreativa, har sämre minne och förmågan att lösa komplexa problem är försvagad. Man är helt enkelt upptagen med att oroa sig för sin egen trygghet. Vilket inte är konstigt eftersom det är ett av våra basbehov att känna oss trygga på alla plan.

Att möta detta viktiga behov är något som ledare och arbetsgivare inte kan vifta bort genom att säga att något annat är viktigare och måste gå före. Tryggheten är fundamentet som allt samarbete och allt annat arbete behöver vila på. Så hur gör man då för att tillgodose behovet av trygghet? Det finns en rad saker att göra, men det är inga aktiviteter att bocka av på att göra listan utan det är upprepade ord och handlingar dag ut och dag in som gör skillnad. Tillit tar tid att bygga upp, men den raseras på ett ögonblick.

För att känna sig trygg behöver var och en:

  • Veta att lönen är skälig och rättvis
  • Bli bemött med respekt av alla och vara helt säker på att ingen mobbing, kränkning eller sexuella trakasserier förekommer
  • Bli lyssnad på när man har något att säga
  • Inte få några repressalier av något slag när man har en avvikande åsikt
  • Uppleva att chefen behandlar alla lika och inte favoriserar någon
  • Verka i en organisation där det är okej att göra misstag, och att dessa ses som en möjlighet för alla att lära sig något
  • Få erkännande/bekräftelse för sina insatser
  • Och allra helst känna sig uppskattad för den man är – oavsett om man är olika och har helt skilda åsikter. Person och sak är helt enkelt två helt olika saker.

 

Kanske kommer du på fler saker som fungerar för dig och dina medarbetare?