Business Inspiration | Team fattar sämre beslut än enskilda individer
16240
post-template-default,single,single-post,postid-16240,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

08 okt Team fattar sämre beslut än enskilda individer

Självklart är den samlade kompetensen i en grupp större än hos en enda individ. Ändå fattar grupper oftast mindre intelligenta beslut än vad en enskild gruppmedlem skulle göra. Hur kan det komma sig?

Forskning har visat att medlemmarna i en grupp ägnar sin tid åt att dela den information som alla andra känner till, the common knowledge effect. Om detta fenomen tar vid är varje möte eller sammankomst slöseri med tid, eftersom gruppens syfte är att kunna lösa mer komplexa problem än vad var och en kan göra på egen hand. För att lyckas uppnå sitt syfte krävs det att alla i gruppen vinnlägger sig om att lyssna på alla som försöker dela med sig av sin kompetens, sitt perspektiv och sina invändningar.

Det har nämligen visat sig att för att ett team ska uppmärksamma och ta del av ny information krävs det att den delas av minst två personer, men inte ens då är det säkert att gruppen lyssnar och tar hänsyn till det som förts fram. Istället använder gruppen den information som många av team-medlemmarna gillar, vilket leder till att teamet oftast arbetar med mindre information än en enskild individ när man fattar beslut. Därav följer många, rent ut sagt, korkade beslut!

Slutsatsen är att det inte är så enkelt att facilitera ett möte på ett sätt som leder till att gruppen kan fatta smarta beslut och lösa komplexa problem. Samtidigt som det ställer stora krav på alla som deltar i mötet. Om du vill anta utmaningen på ett framgångsrikt sätt följer här några tips:

1. Utveckla gruppen till ett effektivt team så att alla känner sig trygga nog att dela med sig av sina kunskaper och synpunkter.

2. När någon tar upp ny information eller en avvikande åsikter krävs det att minst en i gruppen bekräftar det som sägs och hittar något relevant med det som har sagts och delar det i forumet.

3. Ta bort alla åsikter, synpunkter eller annan information från en specifik individ. Anteckna det som har sagts på en ”neutral” plats som till exempel ett blädderblock. Vem som har sagt vad spelar ingen roll.

4. Alla behöver lära sig att sätta sitt ego i andra rummet och utveckla en god vilja som ser till teamets bästa. Det krävs inre styrka för att lyssna på, bekräfta och hittar fördelar med det som någon har sagt när man egentligen inte håller med.