Business Inspiration | Vems värderingar är det som styr?
16119
post-template-default,single,single-post,postid-16119,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

16 apr Vems värderingar är det som styr?

Vid första anblicken kan det tyckas vara en enkel fråga. Men vid närmare eftertanke är det lätt att inse att det är svårt att veta skillnaden mellan de egna värderingarna, värderingar man har uppfostrats till att tro på, samhällets gängse normer eller en betydelsefull grupps normer. Enda sättet att lista ut svaret är att avsätta tid för självreflektion och kartlägga de egna personliga värderingarna. Därefter följer det stundtals utmanande och livslånga arbetet att säkerställa att de egna personliga värderingarna styr i alla lägen.

Att följa dina egna personliga värderingar är ett effektivt sätt att boosta självkänslan på. Den behövs för att våga vara tydlig i ditt ledarskap och på så sätt skapa tillit och tryggheten som är basen i samspelet hos effektiva och framgångsrika team. Ditt handlande är också helt avgörande för vilka normer som utvecklas i arbetsgruppens samspel eftersom medarbetarna gör som du gör och inte som du säger. Sunda och framgångsrika är en förutsättning för att ni ska lyckas. Således är det en nyckel till framgång att du har koll på dina värderingar och väljer att plocka fram den bästa sidan av dig själv så att sunda och framgångsrika normer styr ert samspel. Här kommer en kort inspirationsföreläsningen om hur du kan kartlägga dina personliga värderingar och skapa vinnande normer i arbetsteamet  https://www.youtube.com/watch?v=tkT89bTyVnY

Om du vill lära dig mer om dina drivkrafter och utveckla din självbild (självinsikt, självkänsla, självförtroende och självtillit) är boken En självklar ledare! en konkret guide och arbetsbok som kan hjälpa dig på vägen. Du hittar mer information om den på hemsidan https://businessinspiration.se/bocker/