Business Inspiration | Kraften i Metoo
15933
post-template-default,single,single-post,postid-15933,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

12 Dec Kraften i Metoo

Jag har också blivit trakasserad under mina år i näringslivet. Två gånger. Båda gångerna sa jag ifrån. Blev ignorerad, förringad, förlöjligad och inte trodd. Det slutade med att jag sa upp mig. Och hittade sundare arbetsplatser med mer respektfulla chefer och kollegor. Förövarna blev kvar. Och den tystnadskultur som rådde på båda arbetsplatserna bekräftade att männens agerande var okej och att säga ifrån, det var inte okej. Utan vad som gällde var att acceptera trakasserierna eller lämna.

Inte en dag för sent sprider sig Metoo kampanjen som en löpeld över landet. Och kraften i den ligger i att alla ställer sig bakom de som säger ifrån. Både män och kvinnor tror på alla historier som kommer fram. De tystas inte ner. Utan tvärtom lyfts de fram. Och även de som inte blivit drabbade skriver på listor, säger nej och slår näven i bordet och ryter att nu får det vara nog. Det är den massiva uppslutningen som gör skillnad. Att massan inte står bredvid och är tyst och tänker att jag har inte gjort något, det rör inte mig och därför ska jag inte lägga mig i andras angelägenheter.

Nu är det dags att vi lär oss av Metoo kampanjen, och börjar lägga oss i fler angelägenheter. För vi tillhör alla olika grupper, avdelningar eller andra konstellationer. Och det är faktiskt så att i en grupp är alla ansvariga för det som sker i samarbetet. Genom att vara tyst och inte lägga sig i visar man att man accepterar det som sker, även om man inte är direkt inblandad. På så sätt skapas normer som bekräftar och stödjer oschyssta beteenden och låg moral.

Så om du är missnöjd med något på arbetet. Om du till exempel tycker att någon kollega inte följer överenskomna normer och värderingar, inte håller deadlines, inte gör vad den har lovat, inte är schysst eller respektfull eller beter sig illa. Är det dags att säga ifrån. Hjälp vederbörande genom att påminna denne om vad ni har kommit överens om. Det är inte bara chefens uppgift att ställa andra tills svars utan det är allas ansvar. Tillsammans skapar ni en välfungerande grupp med sunda normer och värderingar som uppmuntrar beteenden som hjälper alla att trivas och prestera optimalt.

Givetvis behöver arbetet med att skapa en välfungerande grupp med sunda normer som bas för samspelet genom att ni explicit definierar vad som ska gälla i det gemensamma samarbetet. Behöver ni hjälp på traven. Hittar ni information, tips och konkreta råd i vår bok Frigör kraften med värdebaserat ledarskap. https://businessinspiration.se/bocker/