Business Inspiration | Behöver man verkligen en ledningsgrupp?
15926
post-template-default,single,single-post,postid-15926,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

25 okt Behöver man verkligen en ledningsgrupp?

Ett flertal av de ledningsgrupper som har kommit till oss för att utvecklas till ett effektivt team saknar ett tydligt mål för gruppens arbete. Många förenklar det med att ledningsgruppens mål är samma som företagets mål men det man glömmer bort då är att definiera syftet med ledningsgruppen. Vad ska vi ha en ledningsgrupp till? De flesta företag har inte ställt sig den frågan utan de kör på i gamla hjulspår med en stående agenda där den mesta av tiden går åt till att diskutera olika frågor av operativ karaktär som lika gärna skulle kunna hanteras av något annat forum.

Ledningsgruppens syfte är direkt kopplat till Governance-modellen på företaget. Vilka beslut ska fattas i ledningsgruppen och vilka beslut ska fattas i andra forum? Med den ökade förändringstakt vi ser idag gäller det att skapa en självstyrande organisation där man delegerar ner så mycket av besluten som möjligt. Tyvärr ser vi ofta att beslutsstrukturen är otydlig vilket innebär att besluten till slut hamnar på ledningsgruppens bord bara för att man inte vet vem som har mandat att fatta beslutet. Ledningsgruppen blir en flaskhals samtidigt som det innebär att de frågor som de egentligen borde diskutera inte hinns med. Medlemmarna i ledningsgruppen är inte heller alltid de som är mest lämpade att fatta de operativa besluten, eftersom de saknar detalj- och sakkunskaper.

Det finns en längtan hos i princip alla de ledningsgrupper vi har arbetat med att bli mer strategiska. De är också vår egen övertygelse att ledningsgruppens främsta ansvar är att arbeta med företagets mål och strategier tillsammans med företagets värderingar och ge resten av organisationen frihet att agera utifrån den beslutade riktningen och ramarna.

Fokus för ledningsgruppens arbete bör därför vara att ta fram och besluta om en strategisk plan som leder mot uppsatta mål. Den strategiska planen ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet inom ledningsgruppen där man säkerställer att planen genomförs. Genom en proaktiv riskhantering samt kontinuerlig uppföljning av den strategiska planen där man identifierar avvikelser och vidtar åtgärder. På så sätt får ledningsgruppen ett tydligt syfte och en tydlig struktur samtidigt som man skapar rätt förutsättningar för övriga organisationen att agera med sin fulla potential.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med ledningsgruppsutveckling och strategiimplementering? Tveka inte att ta kontakt med oss via mejl eller telefon så berättar vi mer.