Business Inspiration | Handlar lönesamtalen bara om mera pengar?
15922
post-template-default,single,single-post,postid-15922,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

22 sep Handlar lönesamtalen bara om mera pengar?

Är du en av de ledare som årligen genomför ett antal lönesamtal där medarbetaren är en driven förhandlare som bara har ett mål för ögat och det är att få igenom en lönehöjning som spräcker hela den budget du fått till ditt förfogande? Det slutar inte med ett lönesamtal utan med flera och medarbetaren ger sig inte. Om hen inte får mer lön så går hen till konkurrenten. Många ledares analys är att mer pengar måste till för att få medarbetarna nöjda och engagerade, och stanna kvar i företaget.

Paradoxen är att forskningen visar att pengar och bonus som belöningsmedel faktiskt försämrar prestationerna och minskar engagemanget. Istället fokuserar medarbetaren just bara på pengarna och inte på arbetsuppgifterna och det gemensamma målet. Istället funderar medarbetaren på hur hen kan få så mycket lön och bonus som det går till minsta möjliga insats.

Givetvis har lönen en viktig funktion att fylla. Det har visat sig att om man upplever att man tjänar för lite eller att lönen är orättvis så blir man omotiverad. Det gäller helt enkelt att ge medarbetaren tillräckligt med pengar så att hen slipper oroa sig för sin ekonomi och lika lön för samma arbete oavsett om man arbetar hos er eller hos konkurrenten.

Om det ändå är ett stort fokus på lön, löneförhöjning och bonus är det dags att fundera över vilka signaler företaget skickar till medarbetaren. Hur ser kulturen ut? Hur ser belöningssystemet ut? Vilka drivkrafter har ledningen? Vilka drivkrafter har du som chef? Om allt handlar om pengar, bonus, intäkter och vinst så är det självklart att denna kultur smittar av sig och medarbetaren anammar samma perspektiv. Inte för att det motiverar och engagerar utan för att vi människor gör allt för att passa in i de sammanhang vi tillhör.

Vad som egentligen motiverar är att känna mening med det man gör, att känna att man är en viktig del i en gemenskap och bidrar till ett gemensamt och viktigt mål. Att man känner sig kompetent och upplever att man når framsteg mot ett självvalt och meningsfullt mål. Det gäller helt enkelt att skapa en företagskultur som möter dessa viktiga behov för att få ett företag där medarbetare trivs, vill vara och känner sig engagerade. På så sätt får du anställningen att handla mer än om bara pengar.

Ett viktigt första steg är att skapa mening för alla, och för att lyckas med det behöver ni definiera ett syfte för hela verksamhet. Varför finns ni till? Vad är det ni vill åstadkomma? Varför går ni till jobbet? Helt enkelt besvara den viktiga frågan ”varför”? För att komma igång med detta viktiga arbete kan du inspireras av Simon Sineks kloka TED talk https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=sv