Business Inspiration | Har ni en tydlig strategi?
15882
post-template-default,single,single-post,postid-15882,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

13 apr Har ni en tydlig strategi?

Häromdagen hade jag ett uppföljningsmöte med en glad och nöjd VD som vi under hösten har hjälpt att ta fram en tillväxtstrategi. Efter vår insats hade ledningsgruppen konkretiserat den framarbetade strategin ytterligare, i en konkret aktivitetsplan för 2017 som är direkt kopplad till deras övergripande vision. VDn hade presenterat strategin och handlingsplanen under årets kick-off, och han fick mycket beröm och en rad frågor och kommentarer som visade att medarbetarna verkligen hade förstått strategin och tagit till sig handlingsplanen.

I ett tidigare blogginlägg pratade vi om vikten av att hela ledningsgruppen står bakom strategin för att lyckas genomföra den. En annan viktig pusselbit är att använda en konkret och enkel strategimodell som beskriver och förklarar strategin på ett tydligt sätt och som säkerställer ”alignment” mellan företagets vision och den operativa verksamheten. På så sätt skapar ni en gemensam bild och förståelse över strategin som alla kan ta till sig.

Strategi är ett ganska flummigt begrepp och alla har sin egen syn på vad en strategi är. Det är lätt att tappa bort sig i olika komplexa modeller. Vi har tagit fram en strategimodell som är strukturerad, tydlig och enkel att kommunicera. I den beskrivs strategin på två nivåer: 1) ett strategiskt ramverk och 2) en strategisk plan för de kommande 3-5 åren.

Det strategiska ramverket beskriver hur företagets syfte ska realiseras och hur visionen ska nås. Det ändras i princip aldrig om inte företaget står inför en dramatisk kursändring. Ramverket består av ett antal vägledande principer som ska genomsyra företag och styra samtliga beslut och handlingar tillsammans med företagets värderingar. De vägledande principerna tar sin utgångspunkt i ett strategiskt fokus som beskriver vad företaget ska vara bäst på.

Nästa nivå är den strategiska planen för de kommande 3-5 åren som tar sin utgångspunkt i en tydlig och tilltalande målbild. Vi rekommenderar att målbilden konkretiseras för de olika perspektiven ”Kund”, ”Erbjudande”, Medarbetare”, ”Affärsprocesser” och sammanställs i ett styrkort.

För varje område beskriver man sedan ett antal strategiska prioriteringar som ska bidra till måluppfyllelsen. Prioriteringarna styr därefter den löpande affärs- och verksamhetsutvecklingen och ligger till grund för de strategiska initiativ som behöver genomföras i form av företagsövergripande projekt. De strategiska initiativen samlas upp i en gemensam handlingsplan.

Givetvis är det en rad andra framgångsfaktorer som måste vara på plats för att lyckas implementera era strategier som vi kommer att berätta mer om i kommande bloggar. Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med ledningsgrupper och strategiimplementering? Tveka inte att ta kontakt med oss via mejl eller telefon så berättar vi mer.