Business Inspiration | Skapa en effektiv och inspirerande målbild
15852
post-template-default,single,single-post,postid-15852,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

08 mar Skapa en effektiv och inspirerande målbild

Ungefär 95% av allt du gör under en dags sköts av ditt omedvetna som också är en miljon gånger kraftfullare än ditt medvetna jag. För att du ska ge dig själv bästa möjliga chans att nå dit du vill behöver du skapa en målbild som tilltalar både ditt medvetna och ditt omedvetna jag. Och som väcker din inre motivation.

En framgångsrik målbild är skapad utifrån följande fem grundregler. Den ska vara:

  1. Självvald
  2. Inspirerande
  3. Konkret och kontrollerbar
  4. Tidsbestämd
  5. Ambitiös

 

Självvald

Det största hotet mot framgång är att du tappar motivationen, och ger upp. Då är det kört på riktigt. Enligt Edward L. Deci, en psykolog och motivationsforskare som grundat Självbestämmandeteorin, är det mest avgörande för motivationen att du får vara självbestämmande. Ju mer du följer ditt hjärta desto längre kommer du att brinna och desto fler motgångar kommer du att klara av. Så satsa inte på något som logiken säger är ett säkert kort. Följ inte normen. Och ägna inte ditt liv åt att förverkliga någon annans dröm. Utan se till att välja dina mål utifrån vem du och vad du verkligen önskar få ut av livet.

Inspirerande

Om du inte kliver in och använder ditt medvetna jag och styr dina val och handlingar kommer du automatiskt att undvika obehag och göra vad du kan för att nå kortsiktiga belöningar. Det är hjärnans instinktiva sätt att se till att du mår så bra som möjligt. För att du ska lyckas nå ditt mål kommer du att behöva gå emot dina instinkter genom att gå utanför komfortzonen, utmana dina rädslor och satsa på långsiktiga belöningar istället för kortsiktiga. För att det ska vara värt uppoffringarna och ansträngningarna behöver ditt långsiktiga mål vara riktigt inspirerande och värdefullt för dig. Vinsterna ska vara klara och tydliga. Ju längre bort i tiden din dröm ligger desto mer inspirerande behöver den vara för att du ska lyckas.

Konkret och kontrollerbar

För att du ska veta när du har nått dit du vill och för att du ska kunna ta fram en behjälplig plan gäller det att du gör din målbild så konkret som möjligt. Det bästa är att beskriva dig själv i en påtaglig situation i framtiden. Beskriv i detalj vad du gör, vad du upplever, vad som händer och vilka som är där tillsammans med dig. Använd alla dina fem sinnen. Skildra vad du ser, hör, luktar, smakar och känner. Försök framkalla starka emotioner, eftersom målbilder som är laddade med intensiva känslor har företräde i ditt omedvetna. Använd presens i din beskrivning.

Definiera även några mätbara mål. Och se till att dessa är så kontrollerbara som möjligt. Genom att se till att du kan påverka om du når din föresats eller inte, slipper du bry dig om andras prestationer. Det hjälper dig att behålla din motivation och att fokusera på det som du kan påverka istället för att bry dig om andra eller konkurrera med dem.

Tidsbestämd

Sätt en tidpunkt då du ska ha nått ditt mål. Fundera igenom hur lång tid du tror att du behöver för att realisera din plan. Tänk på att allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. När även tidpunkten är spikad vet du exakt vad du vill uppnå och när det ska vara klart. Då kan du enklare ta fram en plan som inkluderar alla delmål och steg du behöver ta för att nå dit du vill.

Ambitiös

Om du nu ska satsa på något du verkligen brinner för gäller det att du inte fegar ur utan att du är djärv. Annars finns det risk att du blir uttråkad, tappar intresset och ger upp. Något som är för enkelt är inte lika attraktivt som en bedrift som du kommer att vara stolt över efter att du har genomfört den. För att uppleva flow behöver du hela tiden utmana dig själv och ligga på gränsen till vad du egentligen klarar av. Upplevelsen av att vara så uppslukad av en uppgift att du förlorar både tid och rum är en riktig motivationshöjare. Då är det arbetet i sig som är njutningen och du klarar av utebliven bekräftelse eller resultat i stunden.

När du väl har beskrivit din målbild med hjälp av en konkret situation och ett antal mätbara mål är det även dags att åskådliggöra din målbild med hjälp av en bild. Ditt omedvetna berörs nämligen inte av ord utan det kommunicerar med bilder. Bilden behöver inte vara konstnärlig däremot fungerar det bättre med starka färger. Om du absolut inte vill rita eller måla kan du klippa ut bilder ur tidningar och göra ett collage eller använda dig av passande fotografier eller vykort. Hur du gör spelar ingen roll, huvudsaken är att du skapar en bild som symboliserar din måluppfyllelse och som väcker din inspiration och glädje.

Förvara din målbeskrivning på ett ställe så att du ser den varje dag. Varje kväll innan du somnar fantiserar du att du har uppnått din vision. Gör också en konkret plan och se till att du varje dag tar minst ett steg närmare ditt mål