Business Inspiration | Varför är det så få som lyckas implementera sina strategier?
15843
post-template-default,single,single-post,postid-15843,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

11 feb Varför är det så få som lyckas implementera sina strategier?

En studie genomförd av Harvard University visar att upp till 90 % av alla företag misslyckas med att implementera sin strategi. Medarbetarna får ta del av storslagna mål- och strategiplaner samtidigt som de är fullt upptagna med att hinna med sitt dagliga arbete som inte alls känns igen i de ambitiösa planerna. Så frågan är hur planerna och verkligheten kan bli ett. Vad krävs för att ni ska lyckas med det?

Efter att ha hjälpt ett flertal ledningsgrupper med strategi implementering har vi samlat på oss några lärdomar som vi vill dela med oss av. Det är väldigt sällan det är fel på strategin, som de flesta lägger ner mycket tid och energi på att definiera. Företagen lägger oftast ner mer tid på att ta fram strategin än på att implementera den, vilket kanske inte är en så lyckad resursfördelning. Många gånger har inte heller ledningsgruppen en gemensam syn på vad strategierna innebär i praktiken och en del i ledningen kanske inte ens står bakom de fattade besluten. Risken är då stor att man istället för att följa de beslutade strategierna gör precis som man själv vill eller fortsätter som man alltid har gjort.

I en väl fungerande ledningsgrupp finns det tillit och respekt. Och med tilltron till varandra vågar alla säga vad man egentligen tycker och tänker. Man vågar göra invändningar mot sagda ord. Och skildra det egna perspektivet. I önskan att förbättra och med företagets bästa i blickfånget. I ett bra samarbete tänker man inte bara på sig själv utan på det gemensamt goda och man strävar efter att göra varandra bra. För att lyckas implementera strategin i den dagliga verksamheten krävs det först och främst en enad och effektiv ledningsgrupp så att alla verkligen står bakom de planer som ni tar fram.

Kloka beslut kan bara fattas när alla perspektiv är synliggjorda och all kompetens och klokskap har framförts. Först då kan man vända och vrida på strategin utifrån olika perspektiv så att alla förstår konsekvenserna av den och vilka vägval som måste göras. Strategi handlar lika mycket om att bestämma vad ni ska satsa på som vad ni ska välja bort. För att våga fatta sådana beslut krävs det mod. Men det är ett måste. För ingen kan vara bäst på allt eller göra allt.

En annan viktig pusselbit är att använda en konkret och enkel strategimodell som beskriver och förklarar strategin på ett tydligt sätt och som säkerställer ”alignment” mellan företagets vision och den operativa verksamheten. På så sätt skapar ni en gemensam bild och förståelse över strategin som alla kan ta till sig. Strategimodellen ska också tydliggöra vad som behöver göras för att implementera strategin i den dagliga verksamheten och hur ni kan mäta att det sedan också verkligen sker. Vi har utvecklat komplexa strategimodeller och forskningsresultat till en konkret och tillämpbar modell som verkligen fungerar i det dagliga strategiarbetet.

Givetvis är det en rad andra framgångsfaktorer som måste vara på plats för att lyckas implementera era strategier som vi kommer berätta mer om i kommande bloggar. Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med ledningsgrupper och strategiimplementering? Tveka inte att ta kontakt så kan vi via ett webbmöte eller fysiskt möte berätta mer om oss och vårt arbetssätt.