Business Inspiration | Få mer gjort och höj stämningen i gruppen
1362
post-template-default,single,single-post,postid-1362,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

19 maj Få mer gjort och höj stämningen i gruppen

Forskningen visar att väl fungerande arbetsgrupper får dubbelt så mycket gjort som övriga. Inte för att de springer snabbare eller arbetar mer övertid, utan för att de gör rätt saker på smartaste sätt. Samtidigt är arbetsglädjen hög. För att bli ett effektivt team går gruppen igenom fyra olika faser. Problemet är att långt ifrån alla grupper blir högpresterande. De flesta fastnar på vägen. Med ineffektivitet, frustration och bristande engagemang som följd.Som ledare för gruppen krävs det att du förändrar din ledarstil allteftersom gruppen blir mer självgående, självstyrande och effektiv.

I fas ett bör du vara närvarande och beredd på att fatta de flesta besluten. I denna fas bör ni framförallt arbeta med att etablera gruppens normer, och lära känna varandra. Ett enkelt och lustfullt sätt att bättre förstå varandras olikheter är att göra en grupprofilanalys. I DISC analysen som vi använder oss av bestäms var och ens naturliga beteendemönster och motivationsfaktorer utifrån fyra olika kategorier. Du kan givetvis vara en blandning av flera, men du har alltid en dominant sida.

  • Röd är pådrivande, snabb, och drivs av att uppnå resultat och att ha kontroll
  • Gul är öppen, inspirerande och drivs av socialt erkännande och att influera andra
  • Grön är anpassningsbar, vänlig och drivs av trygga relationer och stabila förhållanden
  • Blå är analytisk, metodisk och drivs av hög kvalitet och tydliga regler och ramar

Inget är bättre än något annat och genom att ta tillvara mångfalden berikar ni det gemensamma arbetet. Utan självinsikt eller förståelse för olikheterna finns det risk att konflikterna blir fler eller att engagemanget minskar eftersom alla inte får vad de behöver.

I fas två bör du anta en mer coachande roll och nu är det dags att diskutera och förankra gruppens mål.

I fas tre ska du vara mer konsultativ och tillsammans bör ni bestämma roller och ansvar och effektivisera era arbetssätt.Och i fjärde fasen är du mer en del av gruppen och nu är ni effektiva, men bör fortsätta att arbeta med att förbättra och förfina era arbetssätt.

Vi hjälper er gärna att bli ett effektivt team. Vi kan göra DISC analyser, analysera och utveckla gruppen med hjälp av Susan Wheelans Group Development Questionnaire eller hjälpa gruppen igenom de olika faserna genom att arbeta både med gruppdynamiken och de strukturella bitarna som måste vara på plats.