Business Inspiration | Vilka är dina personliga värderingar?
1356
post-template-default,single,single-post,postid-1356,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

10 mar Vilka är dina personliga värderingar?

Även om du inte har reflekterat över och är medveten om hur din moraliska karta ser ut, styr den ändå. Den avgör om du säger vad du tycker, visar dina känslor, säger nej, ber om hjälp, reser dig upp på bussen för någon bättre behövande, kör för fort eller inte och så vidare. I de fall du gjort avkall på den egna värdegrunden smyger sig det dåliga samvetet på. Är du inte medveten om hur självsveket ser ut, finns det risk att det fortgår. Med följd att du tappar förtroendet för dig själv, självkänslan urholkas och du tappar bort dig själv och din egen identitet. Den inre styrkan försvagas och du blir alltmer utifrånstyrd och följer grupptrycket vart du än kommer.

Alla grupper har sina egna normer och gruppmedlemmarna uppfostrar varandra att följa dessa. Det görs ofta i det tysta. Gruppledaren och andra starka personer visar vägen till vad som är accepterat. Om du säger något som inte passar in visar de sitt ogillande med till exempel en ogillande min, ett ignorerande eller byte av samtalsämne. Om du ändå inte anpassar dig får du snart starkare signaler. Du blir tillsagd på skarpen. För nu handlar det om vad som faktiskt är rätt eller fel. I de fall du inte vill anpassa dig efter vedertagna gruppnormer återstår i princip bara ett val, nämligen att hitta ett nytt sammanhang. Värderingskonflikter är laddade och väldigt svåra att lösa eftersom båda parterna istadigt hävdar att de har rätt.

Grupptrycket är starkt. Det är vårt grundläggande och otroligt viktiga behov av att tillhöra ett sammanhang som får oss att snabbt läsa av vad som gäller i en grupp och anpassa oss därefter. En grupps normer kommer smygande och tar över, och snart har man anpassat sin syn på saken efter de rätt och fel som gäller i den grupp man så gärna vill tillhöra. Och det är inte alls säkert att de rätt och fel som en grupp har anammat är sunda och livgivande. I värsta fall är de diskriminerande och trångsynta.

För att skapa en stark identitet och en hög självkänsla krävs det att du tydliggör vilka dina egna personliga värderingar är. Och att du sedan också följer din moraliska karta och väljer sammanhang som stämmer överens med vem du är. Denna självkännedom är avgörande om du ska lyckas leda andra med hjälp av värderingar. Det är med dig och dina personliga värderingar som det värderingsstyrda ledarskapet börjar.

Vi samarbetar med Barrett Values Centres och i följande länk kan du få hjälp att bestämma vilka dina viktigaste personliga värderingar är. Helt utan kostnad får du göra testet och du får också en utförlig rapport med ytterligare övningar som du kan arbeta vidare med. http://www.valuescentre.com/pva/.

Om du vill ha hjälp att skapa ett värderingsstyrt företag erbjuder vi en rad olika tjänster allt från att definiera värdegrunden, till att implementera den och göra värderingsmätningar.