Business Inspiration | Vad vill du uppnå under 2015?
1350
post-template-default,single,single-post,postid-1350,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

08 jan Vad vill du uppnå under 2015?

För att få ut det du önskar av det nya året är det relevant att fundera över vilken eller vilka som är dina viktigaste drivkrafter. Enligt Edward L. Deci grundare av självbestämmandeteorin styrs våra handlingar på tre sätt:

  1. Inifrån av vår egen vilja
  2. Utifrån – vi lyder omgivningens krav
  3. Utifrån – vi trotsar omgivningen krav

Personer som styrs av sina egna inre drivkrafter får mer gjort, presterar bättre, tar mer ansvar, är mer samarbetsvilliga och mer kreativa. För att ta kommandot över ditt liv krävs det att du vet vad du vill och vem du vill vara, så att du kan följa din riktning oavsett vad som sker. Då når du dina mål och känner dig stolt över dig själv. Det låter enkelt, men det är inte alltid så lätt att veta vad man verkligen vill. Eller?

Det största hindret är de egna rädslorna. Rädslor har vi alla. Och många av dem handlar om vad andra tycker om oss. Duger jag? Gör jag rätt? Är jag älskad? Och så vidare. De är dessa som får oss att bry oss alltför mycket om vad andra tycker, så att vi mer och mer styrs av omgivningens tyckande och tänkande och allt mindre av våra egna inre drivkrafter. Och snart tappar man bort sin egen vilja, sina egna ideal och egna behov.

Personlig utveckling handlar om att lära känna sig själv. Sina egna inre drivkrafter, sina värderingar, men också sina rädslor. Och sedan odla så mycket mod att de egna inre positiva drivkrafterna blir starkare än rädslorna.

För att få vad du önskar av 2015 är det dags att fundera på vad du vill, vad du behöver, vad som är viktigt på riktigt och vilka värderingar som du vill följa för att vara stolt över dig själv. Samtidigt behöver du erkänna vad du är rädd för och fundera på vad du kan göra för dig själv för att inte rädslorna ska få överhanden. När du sedan vet vilken röst inom dig som är viktig att lyssna på kan du måla upp en målbild inför 2015. Vad vill du ha uppnått innan detta år är slut? Sätt gärna upp delmål och gör en plan för hur då ska ta dig dit du vill. Och fundera också på hur du ska ta hand om dina egna rädslor. För vad är egentligen viktigast? Att hålla alla andra nöjda och passa in i mallen, eller att leva det liv du önskar?

Lycka till!