Business Inspiration | Del 6 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap
1165
post-template-default,single,single-post,postid-1165,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

12 maj Del 6 – Frigör kraften med värdebaserat ledarskap

Här kommer sjätte delen i vår utbildningsserie om värdebaserat ledarskap baserad på vår bok Frigör kraften med värdebaserat ledarskap. På vår hemsida kan du beställa boken.

Framgångsrik kommunikation

För att bli framgångsrik i din kommunikation krävs det att du känner dig själv, är ärlig och tydlig och sänder dina budskap med intentionen att nå fram och inte att få rätt. Men också att du kan lyssna. Ta in och höra vad andra har att säga. Förstå vad de egentligen menar. För att lyckas måste du ha stor respekt för olikheterna, acceptera dessa och kunna leva dig in i och förstå saker och ting ur andras perspektiv. Även när du inte alls håller med.

Du har säkert varit med om missförstånd. Att du har sagt en sak, men att det sedan har tolkats på ett helt annat sätt. I bästa fall reds förvirringen ut, och i sämsta fall leder den till en onödig konflikt. Tänk att det ska vara så svårt att förstå varandra! Men när man funderar på vad som egentligen sker i mötet mellan två eller flera personer är det lätt att bli förundrad över att vi faktiskt lyckas nå fram till varandra då och då.

Det största hindret i den mellanmänskliga kommunikationen är var och ens filter. Det är som ett par glasögon som är färgade av allt som du tidigare varit med om. Och den största boven i dramat är de känslomässiga såren. De rör till det i situationer som påminner om tillfällen då du tidigare har blivit sårad. Då är du extra känslig och har svårast att vara objektiv i din bedömning. Och det finns stor risk att du misstolkar ord och handlingar. Går igång. Går i försvar. Och överreagerar.

Om du till exempel fått mycket kritik kommer du att uppfatta minsta lilla kommentar som ett påhopp. Eller om du aldrig känt dig riktigt uppskattad kommer du att tolka minsta lilla tecken av ogillande som bevis på att din närvaro inte är önskad.

Alla har känslomässiga sår. En del större trauman och andra mindre. Dessa tar tid att läka och ärrbildningen finns kvar för alltid. Så det bästa du kan göra är att bli medveten om vilka dina emotionella sår är. Då förstår du hur ditt filter ser ut och i vilka situationer du bör vara vaksam så att du inte missbedömer det som sker. På så sätt kan du förhindra många missförstånd och eskalerande konflikter.

För att få till en fungerande dialog kan du bidra genom att förmedla det du har att säga på bästa möjliga sätt. Det är stor skillnad mellan att säga: ”Jag skulle uppskatta att du kommer i tid till våra möten.” och ”Att du aldrig kan komma i tid!” Det första exemplet är en önskan och ett behov, medan den andra är en anklagelse. Ingen vill bli anklagad eller kritiserad.

För att skapa en öppen, trygg kontakt som leder till tillit och gott samarbete är det a och o att du uttrycker dig med jag-budskap och inte bara pratar om vad den andre gör eller borde göra.

Det är alltid fritt fram att prata utifrån dig själv: ”jag vill…”, ”jag behöver…”, ”jag tycker…”, ”jag känner…” och så vidare. Att uttrycka dina behov, känslor, tankar, åsikter och så vidare.

Det är absolut tabu att komma med omdömen, anklagelser och tyckanden om någon: ”du borde…”, ”hur kan du…”, ”att du alltid ska…”, ”att du aldrig kan…”. När du går till attack kommer den andre ovillkorligen att plocka fram sitt försvarsartilleri eller springa därifrån. Oavsett kommer du inte att nå fram.

Det är en stor konst att uttrycka sig korrekt, men ett strå vassare att verkligen kunna lyssna och få någon att känna sig hörd på riktigt. Det är vad som utmärker en stjärnsäljare och en god ledare.  

För att höra vad någon annan säger krävs det att du släpper det som du själv vill förmedla för en stund. Att du lämnar det egna perspektivet och kan använda all energi åt att ta in vad den andre har att säga och också se det ur dennes synvinkel. Tänk på att du inte måste hålla med. Dina åsikter finns kvar och blir hörda vid ett senare tillfälle även om du bekräftar någon annans idé i stunden. Så avhåll dig från att argumentera emot.

En person som känner sig trygg kommer att vara mer öppen och ärlig, så visa med ditt kroppsspråk att du är vänligt sinnad och nyfiken. Vänd dig mot personen med ett öppet kroppsspråk och ett leende eller en inbjudande min. Titta på personen. Möt dennes blick. Och håll kvar ditt fokus på personen under hela samtalet.

Låt det också få bli tyst ibland. Ta inte över utan låt den som pratar få tala till punkt. Ibland är man inte helt medveten om vad man verkligen tycker och då kan ett aktivt lyssnande hjälpa en att reda ut frågetecken. Ställ frågor som hjälper personen att säga allt den vill ha sagt: ”Vad menar du?”, ”Hur tänker du?”, ”Berätta mer?”, ”Vilka är fördelarna/nackdelarna?”, ”Varför är det en god idé?” och så vidare.

Ansträng dig för att förstå och se fördelarna med den andres idé. Lev dig in i dennes situation. Se saken ur ett annat perspektiv. Och när personen har pratat till punkt gör du en sammanfattning av det du har hört och frågar om du har uppfattat saken korrekt.

När alla har sagt sitt borde ni ha flera olika åsikter och förslag på framkomliga vägar. Om alla alltid är överens och tycker likadant så är det inte tecken på att ni är ovanligt lika och samarbetsvilliga utan att det är otryggt i gruppen.

Den stora utmaningen är att hitta en lösning som alla kan ställa sig bakom på riktigt. Det vill säga inte bara med ord utan också i handling. Även om det inte är den idé eller det alternativ som du själv först förespråkade ska det kännas okej att följa det tagna beslutet.

Den ultimata konfliktlösningen är att hitta en framkomlig väg som uppfyller allas önskningar, en idé som är bättre än de övriga tillsammans (1+1=3). För att nå en sådan överenskommelse krävs stor öppenhet, empati och god vilja. Att alla släpper egot och fokuserar på vad som är bäst för gruppen och/eller företaget som helhet

I nästa del av utbildningsserien ska du få lära dig mer om hur du kan utveckla en lärande kultur.