Business Inspiration | Vi är nu certifierade användare av Cultural Transformation Tools
1013
post-template-default,single,single-post,postid-1013,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive
 

28 okt Vi är nu certifierade användare av Cultural Transformation Tools

Värderingar och normer styr arbetet. De avgör vad ni säger och gör. Vad som är tillåtet. Hur ni samarbetar. Hur ni tar hand om era kunder och vilken kvalitet ni levererar.

I den bästa av världar finns en uttalad kultur och det är också den som gäller. Många gånger finns kärnvärden definierade, men helt andra värderingar gäller i det dagliga arbetet. Och andra företag har inte ägnat så stor energi åt att fundera på företagskulturen.

Oavsett är företagskulturen helt avgörande för er framgång. Studier visar att en sund och förankrad värdegrund ökar engagemanget och tillväxttakten. Engagerade medarbetare är mer produktiva, kreativa och samarbetsvilliga. Och tack vare den sunda kulturen minskar konflikterna, frustrationen och friktionerna.

Vi är certifierade användare av Barrett Values Centres Cultural Transformation Tools. Vi kan hjälpa er att ta reda på vilka normer som verkligen styr arbetet och vilka värderingar majoriteten av medarbetarna vill ska råda. Resultatet visar också hur mycket konflikter, frustration och friktioner som finns.

Utifrån resultatet kan ni ta fram en handlingsplan för att skapa en sund och stark företagskultur. Hör av dig om du vill veta mer. Du kan också göra ett snabbtest för att lära dig mer om dina egna individuella värderingar: http://www.valuescentre.com/pva/