Hållbara och lönsamma företag med värdebaserat ledarskap

Vi utvecklar hållbara och lönsamma företag genom att skapa ett större medarbetarengagemang och ena alla mot gemensamma mål. För att lyckas krävs en framgångsrik kultur och en tydlig och förankrad riktning. Den senaste forskningen visar att värderingsstyrda företag och organisationer har högre lönsamhet och tillväxt.

Vårt erbjudande omfattar tjänster inom företagskultur, mål- och strategirealisering och värdebaserat ledarskap. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av både verksamhetsutveckling och att leda förändringsprocesser på individ- och gruppnivå.

 

FRAMGÅNGSRIK KULTUR

En sund företagskultur möjliggör tillväxt och lönsamhet.

Läs mer

LEVANDE MÅL & STRATEGIER

Nyckeln till framgång är att ha en tydlig mål- och strategimodell.

Läs mer

VÄRDEBASERAT LEDARSKAP

Med hjälp av ett värdebaserat ledarskap får du människor att växa.

Läs mer

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG

iStone

VÄRDERINGSPROJEKT

iStone är ett snabbväxande IT-konsultföretag, som tidigt bestämde sig tidigt för att bli ett värderingsstyrt företag. Vi började med att hjälpa dem att ta fram vision, mål, strategier och ett första utkast på en gemensam värdegrund. Ledningsgruppen arbetade sedan vidare med kärnvärdena och betydelsen av dessa. Därefter gjorde vi ett gediget förankringsarbete där alla medarbetare involverades. Resultatet blev en ökad medvetenhet kring värderingarna och vad som krävs för att implementera dem både i strukturen och beteenden. Som ett led i implementeringen har vi utbildat alla ledarna i värdebaserat ledarskap

Sectra

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Sectra, ett världsledande företag inom radiologisk IT verkar på en konkurrensutsatt marknad med en stor prispress. För att behålla konkurrenskraften, startades ett strategiskt projekt med syfte att förbättra effektiviteten inom Deployment och Support radikalt. Business Inspiration fick förtroendet att som extern rådgivare stödja och leda förändringsprocessen. Ett program etablerades och en handlingsplan med ett antal olika förändringsinitiativ upprättades. Dessa prioriterades utifrån effekten på det övergripande målet. Programmet lyckades och man uppnådde den önskade effektivitetsökningen.

Clarion Hotel Sign

LEDARSKAPSUTBILDNING

Clarion Hotel Sign som är Stockholms största hotell önskade inspiration för ledarna och kunskap om hur man kan öka motivationen och förbättra gruppernas prestationer. Först inspirerades och utbildades ledningsgruppen kring inre drivkrafter och motivation och hur man kan motivera sina medarbetare. Samtidigt fick de kunskap om hur man utvecklar effektiva team och fick arbeta med att utveckla den egna ledningsgruppen. Därefter fick även deras Supervisors ta del av samma kunskap och fördjupa sig i hur de kan förbättra samspelet i de egna arbetsgrupperna och mellan avdelningarna i organisationen.

 

Kommentarer inaktiverade.